Zasady i Warunki

Data wejścia w życie: 5 listopada 2020 r

Poniższe warunki stanowią umowę między Tobą a Ademrius, LLC. („Ademrius”, „my” lub „nas”), operator Ademrius.com („Witryna”) i powiązanych witryn internetowych, aplikacji, usług i aplikacji mobilnych dostarczanych przez Ademrius i w których niniejsze Warunki użytkowania są opublikowane lub wspomniane (łącznie „Usługi”). Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”), wraz z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ZASADAMI DOPUSZCZALNEGO KORZYSTANIA i DODATKOWYMI WARUNKAMI (z których każdy jest włączony do niniejszego dokumentu przez odniesienie, a łącznie jako „Umowa”) regulują korzystanie z Usług niezależnie od tego, czy utworzyłeś konto, czy nie. Musisz zaakceptować i zaakceptować wszystkie warunki niniejszej Umowy, w przeciwnym razie nie masz prawa do korzystania z Usług.

KORZYSTAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG ORAZ W INNY SPOSÓB I / LUB TWORZĄC KONTO Z NAMI, ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM PRAKTYKI INFORMACYJNE UJAWNIONE W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, OGRANICZENIA W KORZYSTANIU W POLITYCE DOPUSZCZALNEGO KORZYSTANIA ORAZ WARUNKI DODATKOWE WARUNKI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG.

POWIADOMIENIE O ARBITRAŻU I ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO: ZGADZASZ SIĘ, ŻE SPORY MIĘDZY Tobą a NAMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE W drodze WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZEKAJĄCIE SIĘ PRAWA DO UCZESTNICTWA W PRAWACH ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH.

Należy pamiętać, że oferujemy Usługi „TAKIE JAKIE SĄ” i bez gwarancji. Jeśli utworzysz konto lub korzystasz z Usług w imieniu osoby lub podmiotu innego niż Ty, oświadczasz, że jesteś upoważniony przez taką osobę lub podmiot do zaakceptowania niniejszej Umowy w imieniu takiej osoby lub podmiotu.

1. O WITRYNIE
Część Usług można przeglądać bez konta Ademrius. Aby móc korzystać ze wszystkich oferowanych przez nas Usług, musisz utworzyć konto Ademrius i podać pewne podstawowe informacje o sobie, które upoważniasz Ademrius do wykorzystywania i ujawniania zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że chociaż niektóre Treści mogą być dostarczane przez pracowników służby zdrowia, dostarczanie takich Treści nie tworzy relacji między lekarzem a pacjentem i nie stanowi opinii, porady medycznej, diagnozy lub leczenia, ale ma na celu pomóc wybór lekarza, dentysty lub innego specjalisty opieki zdrowotnej, specjalisty, usługodawcy, organizacji lub agentów lub podmiotów z nimi powiązanych (łącznie „Dostawca opieki zdrowotnej”). „Treść” oznacza treść, tekst, dane, grafikę, obrazy, zdjęcia, nagrania wideo, audio, informacje, sugestie, wskazówki i inne materiały dostarczone, udostępnione lub w inny sposób znalezione za pośrednictwem Usług i / lub Witryny, w tym między innymi Treść podane w bezpośredniej odpowiedzi na Twoje pytania lub posty.

PODCZAS ROZSĄDNEGO STARANIA SIĘ DOSTARCZAĆ UŻYTKOWNIKA DOKŁADNYCH TREŚCI, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA, JAKOŚCI PRACY, CENY ANI KOSZTÓW WSZELKIE INNE TREŚCI DOSTĘPNE W RAMACH USŁUG. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI KOGOŚ INNEGO ZA JAKIEKOLWIEK PODEJMOWANE DECYZJE LUB DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ CIEBIE W ZALEŻNOŚCI OD TAKICH TREŚCI. PONADTO W ŻADNYM SPOSÓB NIE ZATRUDNUJEMY ANI NIE ZALECAMY ŻADNEJ OSOBY LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO LUB DOSTĘPNEJ W RAMACH USŁUG.

2. NIE UDZIELAMY PORAD MEDYCZNYCH
Treści, które otrzymujesz lub otrzymujesz od Ademrius, jego pracowników, kontrahentów, partnerów, sponsorów, reklamodawców, licencjodawców lub w inny sposób za pośrednictwem Usług, służą wyłącznie do celów informacyjnych, planowania i płatności. Wszystkie informacje medyczne, w tym między innymi informacje udostępniane za pośrednictwem Ademrius Answers, bloga Ademrius, kanałów społecznościowych Ademrius, wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych Ademrius oraz reklam Ademrius, pochodzą od niezależnych pracowników służby zdrowia i organizacji i służą wyłącznie do celów informacyjnych.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE TREŚĆ PRZYDATNA SIĘ W TWOJEJ PODRÓŻY ZDROWOTNEJ, NIE JEST PRZEZNACZONA JAKO ZASTĘPCA, ANI NIE ZASTĘPUJE PROFESJONALNYCH PORAD MEDYCZNYCH, DIAGNOSTYKI ANI LECZENIA. NIE ODRZUCAJ, UNIKNĄĆ LUB OPÓŹNIJ UZYSKANIE PORADY MEDYCZNEJ OD WYKWALIFIKOWANEGO DOSTAWCY, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH. NIE KORZYSTAJ Z USŁUG W NAGŁYCH WYPADKACH MEDYCZNYCH. W PRZYPADKU SYTUACJI MEDYCZNEJ NATYCHMIAST ZADZWOŃ DO PROFESJONALISTY MEDYCZNEGO I 911. KORZYSTASZ Z TREŚCI WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. NIC NIE POWIADOMIONO LUB OPUBLIKOWANO NA STRONIE LUB NIE MOŻE BYĆ DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM JAKICHKOLWIEK USŁUG, NIE JEST PRZEZNACZONE DO PRAKTYKI LEKARSKIEJ, STOMATOLOGICZNEJ, PIELĘGNACYJNEJ LUB INNEJ PROFESJONALNEJ PORADY ZDROWOTNEJ ANI ŚWIADCZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ.

Nie zalecamy ani nie popieramy żadnych konkretnych testów, dostawców opieki zdrowotnej, procedur, opinii ani innych informacji, które mogą pojawić się za pośrednictwem Usług. Jeśli polegasz na jakichkolwiek Treściach, robisz to wyłącznie na własne ryzyko. Zachęcamy Cię do niezależnego potwierdzania wszelkich istotnych dla Ciebie Treści z innych źródeł, w tym z biura Dostawcy opieki zdrowotnej, stowarzyszeń lekarskich związanych z odpowiednią specjalizacją, stanowych komisji lekarskich oraz odpowiednich organów licencyjnych lub certyfikujących w celu zweryfikowania wymienionych poświadczeń i wykształcenia.

3. BRAK RELACJI Z LEKARZEM PACJENTEM
LEKARZE, DENTYŚCI, PIELĘGNIARKI I INNI PRACOWNICY MEDYCZNI KORZYSTAJĄ Z USŁUG W CELU UDOSTĘPNIANIA TREŚCI, ALE KORZYSTANIE Z TEJ TREŚCI NIE JEST ZASTĘPSTWEM OPIEKI ZDROWOTNEJ. PRZY KORZYSTANIU Z USŁUG LUB TREŚCI NIE POWSTAJĄ LICENCJONOWANE RELACJE Z PACJENTEM / LEKARZEM. JEST TO PRAWDZIWE BEZ OGRANICZEŃ FUNKCJA „ZNAJDŹ LEKARZA”, Ademrius ANSWERS, Ademrius BLOG, Ademrius SEXT, Ademrius SEXTRA, Ademrius BLOG, Ademrius SEXT WIADOMOŚĆ ŁĄCZY DO INNYCH STRON LUB JAKIEJKOLWIEK POMOC, KTÓRE MOŻEMY UDZIELIĆ, ABY POMÓC ZNALEŹĆ ODPOWIEDNI DOSTAWCĘ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAŻDEJ DZIEDZINIE.

Ademrius zachęca Dostawców opieki zdrowotnej do odpowiedzialnego korzystania z Usług, ale nie mamy kontroli i nie możemy zagwarantować dostępności żadnego Usługodawcy w jakimkolwiek określonym czasie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za odwołane lub w inny sposób niezrealizowane spotkania, ani za jakiekolwiek szkody lub straty z nich wynikające, ani za jakiekolwiek inne szkody lub straty wynikające lub wynikające z korzystania z Witryny lub Usług lub z nimi związane.

4. ZEZWOLENIE I POTWIERDZENIE; WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT RELACJI DOSTAWCÓW ŚRODOWISKA ZDROWOTNEGO I LISTY DOSTAWCÓW
W związku z korzystaniem z Witryny i Usług do lokalizowania i planowania spotkań z Dostawcami opieki zdrowotnej, rozumiesz, że:

JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR WŁASNEGO DOSTAWCY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, OKREŚLENIE, CZY ODPOWIEDNI DOSTAWCA ODPOWIEDNIE DO TWOICH POTRZEB OPIEKI ZDROWOTNEJ, W OPARCIU O SPECJALNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE ORAZ INNE WARTOŚCI SKUTECZNOŚCI.

Niektórzy dostawcy opieki zdrowotnej wyszczególnieni w Usługach zawierają z nami umowy i mogą uiścić nam opłatę, aby być sprzedawanymi za pośrednictwem Usług lub z nich korzystać. Aby pomóc Ci znaleźć Dostawców opieki zdrowotnej, którzy mogą odpowiadać Twoim potrzebom oraz umożliwić maksymalny wybór i różnorodność Dostawców opieki zdrowotnej uczestniczących w Usługach, udostępnimy Ci listy i / lub profile Usługodawców. Wyniki te są oparte na informacjach, które nam przekazujesz, takich jak informacje o ubezpieczeniu, położenie geograficzne i specjalizacja opieki zdrowotnej. Mogą one również opierać się na innych kryteriach (w tym na przykład dostępności dostawcy opieki zdrowotnej, wcześniejszych wyborach i / lub ocenach dostawców opieki zdrowotnej przez Ciebie lub innych użytkowników Ademrius oraz wcześniejszych doświadczeniach użytkowników Ademrius z dostawcami opieki zdrowotnej). Należy pamiętać, że Ademrius (a) nie poleca ani nie popiera żadnego świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, (b) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tych świadczeniodawców ani jakości świadczonych przez nich usług opieki zdrowotnej, oraz (c) nie otrzymuje żadnych dodatkowe opłaty od dostawców opieki zdrowotnej za umieszczanie ich na listach (tj. wyższe lub lepsze miejsca na listach) za pośrednictwem Usług (z zastrzeżeniem wyników sponsorowanych, jak opisano poniżej). Należy jednak pamiętać, że w zakresie, w jakim korzystasz z Usług świadczonych przez pracodawcę, Ademrius może udostępniać listy i / lub podglądy profili również na podstawie kryteriów określonych przez Twojego pracodawcę oraz agentów lub doradców pracodawcy. Ponadto, w zakresie, w jakim Ademrius służy jako platforma dla katalogu dostawców powiązanego z Twoim ubezpieczeniem zdrowotnym lub zapewnia wsparcie techniczne, dostawcy opieki zdrowotnej pojawią się w katalogu na podstawie kryteriów określonych przez Twój plan zdrowotny lub sponsora planu, stosownie do przypadku .Możemy wyświetlać reklamy lub wyniki sponsorowane („Wyniki sponsorowane”) w Witrynie, w tym nad wynikami wyszukiwania. Ademrius otrzymuje dodatkowe opłaty od świadczeniodawców za dostarczanie sponsorowanych wyników. Wyniki sponsorowane wyświetlane za pośrednictwem Usług nie są i nie powinny być brane pod uwagę, jako aprobata lub rekomendacja Ademrius świadczeniodawcy opieki zdrowotnej.

5. USŁUGI I TREŚCI SĄ ZASOBAMI INFORMACYJNYMI I EDUKACYJNYMI

Usługi stanowią źródło informacji i edukacji dla konsumentów i dostawców opieki zdrowotnej. Możemy, ale nie mamy takiego obowiązku, publikować Treści za pośrednictwem Usług, które są sprawdzane przez nasz personel redakcyjny. Żadna ze stron (w tym Ademrius) zaangażowana w przygotowanie lub publikację takich prac nie gwarantuje, że Treść jest aktualna, dokładna lub kompletna i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w lub za wyniki uzyskane w wyniku użycia , takie treści.

Treść dostawcy opieki zdrowotnej:

Dostawca opieki zdrowotnej i praktyka Treść jest przeznaczona wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Treść dostawcy usług zdrowotnych może być dostarczana przez dostawcę opieki zdrowotnej i / lub personel biurowy i zbierana z wielu innych źródeł danych, które mogą nie zostać potwierdzone przez dostawcę opieki zdrowotnej. Takie Treści mogą się często zmieniać i mogą stać się nieaktualne, niekompletne lub niedokładne. Ani Witryna, ani Ademrius nie zapewniają żadnych porad ani certyfikatów kwalifikacyjnych dotyczących żadnego konkretnego dostawcy opieki zdrowotnej.

Procedury / Produkty / Usługi:

Procedury, produkty, usługi i urządzenia omawiane i / lub sprzedawane za pośrednictwem Usług nie mają zastosowania do wszystkich osób, pacjentów lub wszystkich sytuacji klinicznych. Wszelkie procedury, produkty, usługi lub urządzenia reprezentowane za pośrednictwem Usług przez reklamodawców, sponsorów i innych uczestników Usług, płatne lub nieodpłatne, są przedstawiane dla Państwa świadomości i niekoniecznie implikują, i nie składamy żadnych roszczeń co do bezpieczeństwa lub adekwatność dla konkretnej osoby lub prognoza skuteczności, wyniku lub sukcesu.

Zawartość ubezpieczenia:

Treści związane z ubezpieczeniem i ubezpieczeniem (w tym między innymi zakres ubezpieczenia i treść świadczeń) („Treść ubezpieczenia”) są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i wyłącznie dla wygody użytkownika. Taka Treść ubezpieczeniowa może opierać się na danych osobowych (jak zdefiniowano poniżej), które nam przekazujesz, jak również na treściach dostawcy opieki zdrowotnej (takich jak kody CPT i inne dane dotyczące spotkań). Treść ubezpieczenia może być dostarczona bezpośrednio przez zidentyfikowanego przez Ciebie ubezpieczyciela lub przez zewnętrzną izbę rozliczeniową. Treść ubezpieczenia może się często zmieniać i może stać się nieaktualna, niekompletna lub niedokładna. Zgadzasz się, że (a) dostarczysz dokładne i pełne Dane osobowe związane z ubezpieczeniem oraz (b) zweryfikujesz i zaktualizujesz swoje Dane osobowe związane z ubezpieczeniem (w tym między innymi weryfikację takich Danych osobowych uzyskanych w sposób automatyczny z karty ubezpieczeniowej, zapewniać). Chociaż Ademrius dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć Ci dokładną treść ubezpieczenia, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne, niekompletne lub nieaktualne treści ubezpieczenia, a Ty jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie podpunktów (a) i (b) niniejszego dokumentu.

6. TWOJE DANE OSOBOWE
Ochrona prywatności pacjentów i bezpieczeństwo Twoich informacji to jedne z naszych największych priorytetów. Nasza Polityka prywatności szczegółowo określa, w jaki sposób możemy wykorzystywać, udostępniać i utrzymywać informacje, które dobrowolnie udostępniasz Ademrius, które mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego i dane kontaktowe, informacje o ubezpieczeniu, historię medyczną i bieżące potrzeby medyczne , informacje rozliczeniowe i inne dane umożliwiające identyfikację (łącznie „Dane osobowe”).

Możesz zdecydować się na wprowadzenie informacji do formularza historii choroby („Formularz historii medycznej”) w imieniu własnym lub strony trzeciej, od której masz upoważnienie do dostarczania takich informacji. Możesz zażądać (a robiąc to, upoważnić) Ademrius do przekazania tych informacji wybranemu dostawcy opieki zdrowotnej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie informacje zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Ciebie lub osobę upoważnioną przez Ciebie w momencie wizyty w celu zapewnienia ich dokładności. Przyjmujesz również do wiadomości, że Ademrius może wykorzystywać dane lub informacje podane przez Ciebie w Formularzu Historii Medycznej zgodnie z naszą Polityką prywatności.

7. TWOJE OBOWIĄZKI
7.1 Dane logowania do Twojego konta
Tworząc konto Ademrius, podasz adres e-mail i utworzysz hasło (łącznie „Dane logowania”). Powinieneś zachować poufność swoich danych logowania i nie udostępniać ich nikomu innemu. Musisz natychmiast powiadomić nas, jeśli Twoje hasło zostało skradzione lub przejęte, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@Ademrius.com. Możesz także mieć możliwość łączenia się z Usługami za pośrednictwem usługi strony trzeciej, takiej jak Facebook lub Google. Jeśli łączysz się z Usługami za pośrednictwem usługi strony trzeciej, dajesz nam pozwolenie na dostęp i używanie twoich informacji z takiej usługi strony trzeciej, na co zezwala taka usługa strony trzeciej, oraz do przechowywania twoich danych logowania do takiej usługi strony trzeciej. Ademrius nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, dokładność, politykę prywatności, praktyki lub opinie wyrażane przez takie strony trzecie.

7.2 Twoje ogólne obowiązki
Usługi są bezpłatne, ale nadal ponosisz odpowiedzialność za wydatki na opiekę zdrowotną. Zwykłe, zwyczajowe i wszelkie inne opłaty za wszelkie usługi medyczne lub pokrewne świadczone przez Dostawców opieki zdrowotnej będą miały zastosowanie i będą w całości za Ciebie odpowiadać. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie dokładności i aktualności wszystkich informacji, które przekazujesz firmie Ademrius, w tym informacje o ubezpieczeniu. Niektóre Usługi mogą nie być dostępne za pośrednictwem Ademrius lub Twojego dostawcy usług zdrowotnych, w zależności od wielu czynników, w tym Twojego udziału w ubezpieczeniu. Ostatecznie musisz rozstrzygnąć wszelkie spory między Tobą a jakimkolwiek dostawcą usług zdrowotnych wynikające z jakiejkolwiek transakcji na mocy niniejszej Umowy bezpośrednio z dostawcą usług zdrowotnych.

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usług i za wszelkie wykorzystanie swoich Poświadczeń, w tym za użycie przez inne osoby, którym podałeś swoje Poświadczenia. Możesz korzystać z Witryny i Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, niekomercyjnych. Nie możesz korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić nasze serwery lub sieci, ani też przeszkadzać innym stronom w korzystaniu z Witryny lub Usług. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek Usług, kont użytkowników lub systemów lub sieci komputerowych poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie może gromadzić ani indeksować, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej Treści ani części Witryny i / lub Usług (w tym między innymi Treści świadczonych przez służby zdrowia, dostępności terminów, informacji o cenach i treści ubezpieczeniowych) w jakimkolwiek celu.

Jesteś również odpowiedzialny za przeglądanie i przestrzeganie warunków określonych w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania.

Oprócz naszych praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, możemy podjąć wszelkie działania prawne i wdrożyć wszelkie środki technologiczne, aby zapobiec naruszeniom niniejszych ograniczeń i wyegzekwować niniejsze Warunki użytkowania lub nasze Zasady dopuszczalnego użytkowania.

7.3 Obowiązki świadczeniodawców i innych osób w branży opieki zdrowotnej lub medycznej
Jeśli jesteś dostawcą opieki zdrowotnej lub inną osobą lub podmiotem w branży opieki zdrowotnej lub medycznej, niezależnie od tego, czy posiadasz konto w Ademrius, czy planujesz lub zamierzasz planować wizyty (w tym spotkania dla usług wyznaczonego dostawcy, zgodnie z definicją w Warunkach dodatkowych ) za pośrednictwem Usług, potwierdzasz i zgadzasz się, że:

(a) Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w celu przeglądania, uzyskiwania dostępu lub innego wykorzystywania, bezpośrednio lub pośrednio, ceny, dostępności lub innych Treści do celów innych niż własny użytek osobisty jako pacjenta lub potencjalnego pacjenta.

(b) nie będziesz korzystać z Usług w celu ustanowienia, prób ustanowienia lub egzekwowania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek umowy lub koordynacji cen pobieranych za dowolny produkt lub usługę; rodzaje, częstotliwości lub ilości oferowanych produktów lub usług; lub kategorie klientów lub klientów dowolnego produktu lub usługi, lub w inny sposób angażują się lub próbują angażować się w ustalanie cen, ograniczanie produkcji lub alokację klientów lub rynków.

(c) Użytkownik nie będzie korzystał z Usług, bezpośrednio ani pośrednio, w celu angażowania się w jakiekolwiek antykonkurencyjne, oszukańcze lub nieuczciwe praktyki lub w inny sposób naruszania obowiązujących przepisów lub regulacji dotyczących ochrony konkurencji lub konsumentów.

8. ZMIANY W USŁUGACH; NOWE USŁUGI; DODATKOWE WARUNKI
8.1 Zmiany w Usługach; Nowe usługi
Od czasu do czasu możemy dodawać nowe funkcje do Usług, zastępować nową usługę jedną z istniejących Usług lub przerwać lub zawiesić jedną z istniejących Usług. W żadnych okolicznościach firma Ademrius nie będzie odpowiedzialna za zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek Usług lub ich części, a korzystanie z nowych usług będzie regulowane niniejszą Umową.

8.2 Warunki dodatkowe
Niektóre Usługi mogą mieć dodatkowe warunki (w tym między innymi zasady, wytyczne i zasady), które dodatkowo regulują korzystanie z danej Usługi i uzupełniają niniejszą Umowę. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować, uzyskać dostęp lub korzystać z takich Usług, możesz otrzymać takie dodatkowe warunki, które można również znaleźć w Warunkach dodatkowych. Korzystając z tych usług, zgadzasz się przestrzegać wszelkich takich dodatkowych warunków, które są włączone przez odniesienie do niniejszej Umowy.

9. ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Podczas korzystania z Usług możesz napotkać linki do innych witryn internetowych. Te linki są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody i nie polecamy tych witryn ani oferowanych przez nie produktów i usług. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub dokładność tych innych witryn internetowych. Chociaż staramy się tworzyć linki do wiarygodnych witryn internetowych, możliwe jest, że będą one zawierać materiały budzące zastrzeżenia, niezgodne z prawem lub niedokładne, a my nie będziemy ponosić odpowiedzialności za legalność lub przyzwoitość materiałów zawartych w takich innych witrynach internetowych lub uzyskanych za ich pośrednictwem.

10. TREŚCI ZAMIESZCZANE LUB PRZESYŁANE
Będziesz mieć możliwość przesłania opinii na temat swoich doświadczeń z dostawcami opieki zdrowotnej, których znajdziesz za pośrednictwem Usług, przesłania zapytań dotyczących możliwych potrzeb medycznych oraz udziału w innych interaktywnych lub społecznościowych funkcjach Witryny (łącznie „Opublikowane informacje”). Dostarczając zaksięgowane informacje, należy postępować odpowiedzialnie. Twoje opublikowane informacje muszą być zgodne z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania, a recenzje Twoich dostawców opieki zdrowotnej muszą być zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi recenzji, które można znaleźć na stronie https://Ademrius.com/verifiedreviews.

Ademrius zastrzega sobie prawo do zbadania i, według naszego uznania, podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko każdemu, kto narusza niniejsze Warunki użytkowania lub Zasady dopuszczalnego użytkowania, w tym między innymi usunięcie wszelkich obraźliwych komunikatów z Usług i zamknięcie konta takich osób naruszających lub blokowanie korzystanie przez Ciebie z Usług.

Publikując zaksięgowane informacje za pośrednictwem Usług, zgadzasz się i niniejszym udzielasz, a także oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do przyznania firmie Ademrius i jej kontrahentom nieodwołalnej, wieczystej, nieodpłatnej, w pełni sublicencjonowanej, w pełni opłaconej ogólnoświatowa licencja na używanie, kopiowanie, publiczne wykonywanie, cyfrowe wykonywanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie takich Zaksięgowanych Informacji oraz dostosowywanie, edytowanie, tłumaczenie, przygotowywanie dzieł pochodnych lub włączanie do innych dzieł takich Zaksięgowanych Informacji.

11. KORZYSTANIE Z TREŚCI
Cała Treść jest własnością nas lub naszych licencjodawców i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami i tajemnicą handlową, innymi prawami własności oraz umowami międzynarodowymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi i wszelkie podstawowe technologie lub oprogramowanie używane w związku z Usługami zawierają zastrzeżone informacje Ademrius. Udzielamy Ci pozwolenia na wykorzystywanie Treści wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów i nie przekazujemy Ci żadnych praw własności intelektualnej z tytułu zezwolenia na korzystanie z Usług. Możesz drukować, pobierać i przechowywać informacje z Witryny dla własnej wygody, ale nie możesz kopiować, rozpowszechniać, ponownie publikować (z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym paragrafie), sprzedawać ani wykorzystywać żadnej z Treści ani wykorzystywać Witryny lub Usług w całości lub w części, w jakimkolwiek celu komercyjnym. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, ani firma Ademrius, ani jej dostawcy nie udzielają Państwu żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw, a wszelkie prawa do Witryny i Usług, które nie zostały wyraźnie przyznane Państwu przez Ademrius, są zachowywane przez Ademrius.

12. ZASTRZEŻENIE
Stworzyliśmy Ademrius, aby poprawić jakość opieki zdrowotnej dla pacjentów i chcemy, aby Twoje doświadczenia z Ademrius były wyjątkowe. Chociaż ciężko pracujemy, aby tak się stało, potwierdzasz, że nie mamy kontroli i nie mamy obowiązku podejmowania żadnych działań dotyczących: (a) którzy użytkownicy uzyskują dostęp do Witryny i / lub Usług, (b) do jakich Treści masz dostęp , (c) jakie skutki może mieć na Ciebie Treść, (d) w jaki sposób możesz interpretować lub używać Treści lub (e) jakie działania możesz podjąć w wyniku kontaktu z Treścią. Zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności za to, że nabyłeś, nie nabyłeś lub nie korzystałeś z Treści. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących sugestii lub zaleceń dotyczących usług lub produktów oferowanych lub zakupionych za pośrednictwem Witryny i / lub Usług. Nie mamy żadnych specjalnych relacji ani obowiązków powierniczych wobec Ciebie. ŚWIADCZAMY USŁUGI „TAKIE JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. NIE UDZIELAMY WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH USŁUG. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZYM NINIEJSZYM WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE USŁUGI I STRONY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNYCH, FABRYCZNYCH, ZADOWALAJĄCYCH OKREŚLONY CEL LUB POTRZEBA LUB NIENARUSZANIE PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE REZULTATY, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ​​Z KORZYSTANIA Z USŁUG BĘDĄ SKUTECZNE, NIEZAWODNE LUB DOKŁADNE LUB SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA. NIE GWARANTUJEMY, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MOGŁ UZYSKAĆ ​​DOSTĘP LUB KORZYSTAĆ Z USŁUG (BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM SIECI OSÓB TRZECICH) W WYBRANYCH CZASACH LUB MIEJSCACH. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ ANI KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW USŁUG LUB INNYCH DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH LUB OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE USTANOWIONYCH W NINIEJSZYM WYRAŹNIE, Ademrius NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI NA SYSTEMY INFORMACYJNE, OPROGRAMOWANIE I FUNKCJE UDOSTĘPNIAJĄCE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH ZABEZPIECZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEKAZYWANIEM WRAŻLIWYCH INFORMACJI. Ademrius NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA LUB USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ WOLNE OD BŁĘDÓW, BŁĘDÓW LUB WAD, ŻE NIE WYSTĘPUJE UTRATA DANYCH ANI ŻE USŁUGI, OPROGRAMOWANIE LUB STRONA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, ZANIECZYSZCZEŃ ANI INNYCH SZKODLIWOŚCI PRZEDMIOTÓW.

13. OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWSZE ULEPSZAMY I MAMY NADZIEJĘ, ŻE MASZ DOSKONAŁE DOŚWIADCZENIE Z Ademriusem, TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM W PRZYPADKU WSZELKIEGO SPORU Z NAMI JEST ANULOWANIE KONTA. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUMULACYJNA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB STRONY, NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, PRZEKROCZA: (a) CAŁKOWITĄ KWOTĘ OPŁAT, JEŚLI ZAPŁACIŁEŚ ZA ZAŁOŻENIE LUB UTRZYMANIE KONTA W WITRYNIE LUB USŁUGACH LUB (b) 100 USD; Z WYJĄTKIEM WSZELKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG PRZETWARZANIA TRANSAKCJI (ZDEFINIOWANYCH W WARUNKACH DODATKOWYCH), W ŻADNYM WYPADKU KUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZALEŻNOŚCI OD FORMY TRANSAKCJI OPŁATY PRZETWARZANIA (OPISANE W DODATKOWYCH WARUNKACH), JEŚLI JEST PRZEKAZYWANE I ZATRZYMANE PRZEZ Ademrius ZA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZETWARZANIA TRANSAKCJI NA UMIEJĘTNOŚCI ZOSTAŁE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED WYDARZENIEM WNIOSKUJĄCEGO DO WNIOSKU O RYZYKO.

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA (ANI ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU LUB ZA POŚREDNICTWEM) ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY I / LUB USŁUGI. TE WYKLUCZENIA DOTYCZĄ WSZELKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, UTRATY WARTOŚCI, AWARII KOMPUTERA LUB USZKODZENIA DZIAŁANIA, WSZELKICH INNYCH SZKÓD LUB STRAT HANDLOWYCH, BŁĘDÓW MEDYCZNYCH LUB ZANIEDBANIA ŚRODKÓW MEDYCZNYCH W PRZYPADKU WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA LUB USŁUGU WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE W TAKICH STANACH LUB JURYSDYKCJACH, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZONA ZGODNIE Z MAKSYMALNYM ZEZWOLENIEM.

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM KALIFORNII, ZRZESZASZ SIĘ SWOICH PRAW W ODNIESIENIU DO KODEKSU CIVIL CALIFORNIA, SEKCJA 1542, KTÓRA MÓWI „OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE PRZEDŁUŻA ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ W JEGO CZASIE ZWOLNIENIE, KTÓRE, JEŚLI JEGO ZNANE, MUSI MIEŚCIĆ WPŁYW NA JEGO ROZLICZENIE Z DŁUŻNIKIEM ”.

14. ROZWIĄZANIE
Jeśli nie korzystasz z Usługi w odpowiedni sposób, będziemy chcieli z Tobą współpracować, aby wszystko naprawić. Zastrzegamy sobie jednak prawo, jeśli uznamy to za najlepsze, do natychmiastowego zlikwidowania, zawieszenia i / lub dezaktywacji Twojego konta, bez uprzedzenia, jeśli doszło do naruszenia niniejszej Umowy lub innych zasad i warunków opublikowanych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług. przez Ciebie lub osobę używającą Twoich danych logowania. Możemy również zamknąć, zawiesić lub dezaktywować Twoje konto z dowolnego innego powodu, w tym bezczynności przez dłuższy okres. Ademrius nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zakończenie, zawieszenie lub dezaktywację Twojego dostępu do Strony i / lub Usług. Ponadto zgadzasz się nie próbować korzystać z Witryny i / lub Usług po takim zamknięciu, zawieszeniu lub dezaktywacji (z wyjątkiem przypadków, gdy dezaktywacja jest spowodowana wyłącznie brakiem aktywności i możesz utworzyć inne konto). Sekcje 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 zachowują ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków użytkowania.

15. ODSZKODOWANIE
Na nasze żądanie zgadzasz się bronić, zabezpieczać i unieszkodliwiać nas, naszych pracowników, wykonawców, członków zarządu, dyrektorów, agentów, rodziców i inne podmioty stowarzyszone, przed wszelkimi powstałymi zobowiązaniami, roszczeniami, żądaniami i wydatkami, w tym wynagrodzeniem prawników z lub są związane z (a) korzystaniem przez użytkownika z Witryny i / lub Usług, lub (b) naruszeniem niniejszej Umowy (w tym między innymi Warunków użytkowania, Zasad dopuszczalnego użytkowania i Warunków dodatkowych) lub własność intelektualna lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę korzystającą z Twoich Poświadczeń. Powyższy obowiązek odszkodowawczy nie dotyczy zobowiązań, roszczeń i wydatków powstałych w wyniku naszego własnego rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE
16.1 Umowy elektroniczne; Spór dotyczący praw autorskich
Twoja zgoda na korzystanie z Usług i / lub utworzenie konta stanowi Twój podpis elektroniczny do niniejszej Umowy, która obejmuje naszą Politykę prywatności, Zasady dopuszczalnego użytkowania i Warunki dodatkowe, a także Twoją zgodę na zawieranie z nami takich umów drogą elektroniczną.

Zapoznaj się z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania, aby zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi sporów dotyczących praw autorskich.

16.2 Zmiany niniejszych Warunków użytkowania
Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania i inne dokumenty, które są częścią Umowy, w dowolnym momencie, jeśli uznamy to za stosowne. Po każdej takiej zmianie opublikujemy zmienione warunki w Witrynie; możemy również próbować powiadomić Cię w inny sposób. Dalsze korzystanie z Witryny i / lub Usług po takim opublikowaniu będzie stanowiło potwierdzenie akceptacji Warunków użytkowania lub innego stosownego dokumentu Umowy, modyfikacji oraz zgody na przestrzeganie Warunków użytkowania lub innych odpowiednich dokumentów Umowy. z późniejszymi zmianami. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych Warunków użytkowania i Umowy. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB UMOWY, W TYM POSTĘPUJĄC W PRZYPADKU TAKICH MODYFIKACJI TUTAJ, MUSISZ PRZERWAĆ KORZYSTANIE Z WITRYNY I USŁUG.

16.3 Ograniczenie roszczeń
Żadne powództwo wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, niezależnie od formy, nie może być wniesione przez Ciebie dłużej niż jeden (1) rok od powstania przyczyny powództwa; powództwa wytoczone później ulegają przedawnieniu.

16.4 Wybór prawa; Klauzula arbitrażowa i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego - ważne - zapoznaj się z nimi, ponieważ ma to wpływ na Twoje prawa.

Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać wszelkie nieporozumienia, jakie mógłbyś mieć z Ademriusem. Jeśli jednak pojawi się spór, który wymaga dalszego rozwiązania, proces ten będzie przebiegał zgodnie z niniejszą sekcją. Uznaje się, że niniejsza Umowa została zawarta i będzie interpretowana i wykonywana zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, stosowanym do umów zawartych i wykonywanych w całości na terenie Nowego Jorku, bez wpływu na stan kolizyjny. statut. ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE SPORY MIĘDZY Tobą a NAMI (WSZYSTKIE SPORY DOTYCZĄCE STRONY TRZECIEJ) DOTYCZĄCE TWOICH RELACJI Z NAMI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SPORY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, KORZYSTANIE Z USŁUG LUB USŁUGI, OCHRONA PRYWATNOŚCI I / LUB PUBLICZNOŚĆ BĘDZIE ROZSTRZYGANA WIĄŻĄCYM, INDYWIDUALNYM ARBITRAŻEM NA PODSTAWIE REGULAMINU AMERYKAŃSKIEGO ZWIĄZKU ARBITRAŻOWEGO W SPRAWIE ARBITRAŻU SPORÓW DOTYCZĄCYCH KONSUMENTÓW, ORAZ TY I JESTEŚMY WYRAŹNIE OTRZYMUJEMY JURY. Ani Ty, ani my nie będziemy uczestniczyć w postępowaniu zbiorowym ani w arbitrażu obejmującym całą grupę dotyczącą jakichkolwiek roszczeń objętych niniejszą Umową. UŻYTKOWNIK ZRZUCA SIĘ MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA JAKO PRZEDSTAWICIEL LUB CZŁONEK W JAKICHKOLWIEK ROSZCZENIACH ZBIOROWYCH, KTÓRE MOŻESZ MIEĆ PRZECIWKO NAS, W TYM PRAWA DO ARBITRAŻU ZBIOROWEGO LUB ZBIOROWEGO LUB KONSOLIDACJI ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO. Zgadzasz się również nie uczestniczyć w roszczeniach wnoszonych jako prokurator generalny lub w charakterze przedstawiciela ani w skonsolidowanych roszczeniach dotyczących rachunku innej osoby, jeśli jesteśmy stroną w postępowaniu. Niniejsze postanowienie dotyczące rozstrzygania sporów będzie regulowane przez federalną ustawę o arbitrażu, a nie przez jakiekolwiek prawo stanowe dotyczące arbitrażu. Orzeczenie w sprawie wyroku wydanego przez arbitra może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym. Niezależnie od jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, arbiter nie będzie uprawniony do przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia lub orzeczenia sprzecznego z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Umową.

16.5 Rozdzielność postanowień
W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone. Ponadto nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które jest najbliższe intencjom stron, na podstawie którego leży nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie, z wyjątkiem zakresu, w jakim żadne takie postanowienie nie jest ważne, legalne i wykonalne, w których w przypadku, gdy takie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie ograniczone lub wyeliminowane w niezbędnym minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostały w pełni obowiązujące i skuteczne oraz wykonalne.

16.6 Całość umowy
Niniejsza Umowa oraz wszelkie dodatkowe warunki, zasady, zasady i wytyczne opublikowane za pośrednictwem Usług, z których każdy jest włączony do niniejszego dokumentu przez odniesienie, w tym Polityka prywatności, Zasady dopuszczalnego użytkowania i Warunki dodatkowe, stanowią całość umowy między Tobą a nami i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy pisemne lub ustne. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, część ta będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlić, możliwie jak najbardziej, pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. . Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez Ademrius jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Brak skorzystania przez którąkolwiek ze stron w jakimkolwiek zakresie z jakiegokolwiek prawa przewidzianego w niniejszym dokumencie nie będzie uważane za zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych praw wynikających z niniejszej Umowy.

16.7 Nagłówki
Nagłówki sekcji niniejszej Umowy mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią jej części i w żaden sposób nie ograniczają, nie definiują, nie opisują, nie modyfikują, nie interpretują ani nie interpretują znaczenia, zakresu lub intencji niniejszej Umowy ani jakichkolwiek zawartych w niej warunków. .

16.8 Cesja
Możemy scedować niniejszą Umowę w dowolnym czasie, w tym, bez ograniczeń, na jakąkolwiek spółkę dominującą, zależną lub dowolną spółkę stowarzyszoną, lub w ramach sprzedaży, fuzji lub innego przekazania naszej firmy innemu podmiotowi. Nie możesz cedować, przenosić ani sublicencjonować tej Umowy nikomu innemu, a wszelkie próby zrobienia tego z naruszeniem tej sekcji będą nieważne.

16.9 Kwalifikowalność
Musisz mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę w Twojej jurysdykcji, jeśli ten wiek jest wyższy niż 18 lat, aby utworzyć konto u nas lub korzystać z Witryny i Usług. Jeśli masz od 13 do 18 lat lub jesteś w wieku obowiązującym w Twojej jurysdykcji, możesz korzystać z Witryny lub Usług tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani Usług. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w wieku poniżej 18 lat mogą korzystać z Witryny lub Usług w imieniu takiego małoletniego dziecka. Korzystając z Witryny lub Usług w imieniu małoletniego dziecka, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym takiego dziecka oraz że wszystkie odniesienia w niniejszych Warunkach użytkowania do „Ciebie” odnoszą się do takiego dziecka lub innego osoba fizyczna, w imieniu której masz upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków użytkowania i jako rodzic lub opiekun prawny takiego dziecka lub upoważniona strona takiej osoby.