Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 5 listopada 2020 r

W Ademrius, LLC. („Ademrius”, „my” lub „nas”), naszą najważniejszą wartością jest „Patients First”, co oznacza, że ​​jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i bardzo dbamy o Twoje dane osobowe, które zbieramy, gdy uzyskujesz do nich dostęp lub korzystać z Ademrius.com i powiązanych witryn, aplikacji i usług będących własnością i obsługiwanych przez Ademrius, które zawierają łącze do niniejszej Polityki prywatności (łącznie zwane „Usługami”). Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc konsumentom korzystającym z naszych Usług w wyszukiwaniu dostawców lub umowach spotkań („Konsumenci”) oraz dostawcach i systemach opieki zdrowotnej korzystających z naszych usług marketingowych („Klienci” oraz łącznie z Konsumentami, „Ty” lub „Twój ”) Zrozumieć, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe. KORZYSTAJĄC Z USŁUG LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP W DOWOLNY SPOSÓB, POTWIERDZASZ, ŻE AKCEPTUJESZ PRAKTYKI I ZASADY OKREŚLONE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, ORAZ ZGADZASZ SIĘ, ŻE ZBIERAMY, WYKORZYSTUJĄ I UDOSTĘPNIAMY TWOJE INFORMACJE W KOLEJNY SPOSÓB. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG. JEŚLI KORZYSTASZ Z USŁUG W IMIENIU KOGOŚ INNEGO (TAKIEGO JAK TWOJE DZIECKO) LUB PODMIOTU (TAKIEGO JAK TWÓJ PRACODAWCA), OŚWIADCZASZ, ŻE JESTEŚ UPOWAŻNIONA DO AKCEPTACJI TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB OSOBY INDYWIDUALNEJ. Korzystanie przez Konsumenta z Usług Ademrius przez cały czas podlega Umowie (zgodnie z definicją „Umowy” w naszych Warunkach użytkowania, które obejmują niniejszą Politykę prywatności). Możesz wydrukować kopię niniejszej Polityki prywatności, klikając tutaj. Możesz również dowiedzieć się więcej na Ademrius.com/trust. Bardzo dziękuję za wybranie Ademriusa.

Polityka prywatności Spis treści
HIPAA i PHI
Dane osobiste
Dane osobowe konsumentów
Kategorie danych osobowych, które zbieramy
Kategorie źródeł danych osobowych
Komercyjne lub biznesowe cele zbierania danych
Jak udostępniamy Twoje dane osobowe
Dane osobowe klienta
Kategorie danych osobowych, które zbieramy
Kategorie źródeł danych osobowych
Komercyjne lub biznesowe cele zbierania danych
Jak udostępniamy Twoje dane osobowe
Narzędzia śledzenia, reklamy i rezygnacja
Bezpieczeństwo i przechowywanie danych
Prywatność dzieci
W jaki sposób wykorzystujemy informacje, które nie są danymi osobowymi ani PHI
Kontrolowanie danych osobowych i powiadomień
Prawa Kalifornii
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Informacje kontaktowe
HIPAA i PHI
Niektóre informacje demograficzne, zdrowotne i / lub związane ze zdrowiem, które Ademrius gromadzi o Konsumentach w ramach świadczenia Usług na rzecz naszych Klientów, mogą być uważane za „chronione informacje zdrowotne” lub „PHI” zgodnie z ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych („HIPAA”) . W szczególności, gdy Ademrius, działając jako „Współpracownik biznesowy” (zgodnie z definicją tego terminu w ustawie HIPAA), otrzyma identyfikowalne informacje o Konsumencie od lub w imieniu Klienta lub lekarza, dentysty lub innego specjalisty, pracownika służby zdrowia lub usługodawcy, organizacji, jej przedstawiciela lub podmiotu stowarzyszonego (łącznie „Dostawcy opieki zdrowotnej”), informacje te są traktowane jako PHI. Dane osobowe, które Konsument przekazuje Ademrius poza powyższym kontekstem, nie stanowią PHI. Na przykład, gdy przekazujesz nam informacje bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta lub korzystania z naszych interaktywnych narzędzi i usług, wyszukiwania dostawców opieki zdrowotnej lub dostępnych spotkań z dostawcami opieki zdrowotnej i wypełniania formularzy historii medycznej („Formularze historii medycznej”); lub gdy dobrowolnie podajesz informacje w swobodnych polach tekstowych za pośrednictwem Usług lub poprzez odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze lub publikujesz recenzje; lub gdy wysyłasz do nas e-mail lub w inny sposób kontaktujesz się z nami, informacje te nie stanowią PHI.

Ustawa HIPAA zapewnia określoną ochronę prywatności i bezpieczeństwa PIZ oraz ogranicza sposób wykorzystywania i ujawniania PIZ. Ademrius może wykorzystywać i ujawniać ChIZ wyłącznie w sposób dozwolony przez Usługodawcę (-ów) Konsumenta lub autoryzowany przez Konsumenta.

Dane osobiste
Poniższe podsekcje szczegółowo opisują kategorie danych osobowych, które zbieramy i gromadziliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje identyfikujące lub odnoszące się do konkretnej osoby, a także informacje określane jako „dane osobowe” lub „dane osobowe” zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami lub regulacjami dotyczącymi prywatności danych. Dla każdej kategorii Danych Osobowych w tych podsekcjach określono również źródło tych Danych Osobowych, nasz komercyjny lub biznesowy cel gromadzenia tych Danych Osobowych oraz kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te Dane Osobowe. Więcej informacji na temat tych źródeł i kategorii znajduje się poniżej.

Dane osobowe konsumentów
PONIŻSZE PODPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO KONSUMENTÓW. JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM, ZOBACZ PONIŻSZĄ SEKCJĘ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA.

Kategorie danych osobowych, które zbieramy
informacje dotyczące płatności
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Typ karty płatniczej
Ostatnie cztery cyfry karty płatniczej
Kontakt w sprawie rozliczeń
E-mail rozliczeniowy
Źródło:
ty
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Informacje o urządzeniu / adresie IP
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
adres IP
Identyfikator urzadzenia
Serwer domeny
Rodzaj urządzenia / systemu operacyjnego / przeglądarki używanej do uzyskania dostępu do Usług
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Zewnętrzni partnerzy biznesowi, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usług
Analityka internetowa
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Interakcje na stronach internetowych
Strona odsyłająca / źródło, przez które uzyskujesz dostęp do Usług
Niemożliwe do zidentyfikowania identyfikatory żądań
Statystyki związane z interakcją między urządzeniem lub przeglądarką a Usługami
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Zewnętrzni partnerzy biznesowi, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usług
Dane geolokalizacyjne
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Zewnętrzni partnerzy biznesowi, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usług
Inne dane identyfikacyjne, które dobrowolnie zdecydujesz się podać
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Unikalne identyfikatory, takie jak hasła
Dane osobowe w wiadomościach e-mail lub listach, które do nas wysyłasz
Źródło:
ty
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Dane kontaktowe konsumentów
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Imię i nazwisko
E-mail
Numer telefonu
Adres pocztowy
Źródło:

ty
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Służby zdrowia
Dostawcy ubezpieczeń
Wymiana informacji zdrowotnych
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Dane demograficzne konsumentów
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Płeć
Wiek
Data urodzenia
Kod pocztowy
Wyścigi
Pochodzenie etniczne
Źródło:
ty
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Służby zdrowia
Wymiana informacji zdrowotnych
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Dane medyczne
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Warunki zdrowotne
Odwiedzono świadczeniodawców opieki zdrowotnej
Powody wizyty
Daty wizyty
Historia medyczna i informacje o stanie zdrowia, które nam przekazujesz
Źródło:
ty
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Służby zdrowia
Dostawcy ubezpieczeń
Wymiana informacji zdrowotnych
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Informacja ubezpieczeniowa
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Przewoźnik ubezpieczeniowy
Plan Ubezpieczeniowy
ID Użytkownika
Identyfikator grupy
Identyfikator płatnika
Źródło:
ty
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Służby zdrowia
Wymiana informacji zdrowotnych
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Dane dotyczące rezerwacji
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Data / godzina spotkania
Informacje o dostawcy
Procedura powoływania
Czy użytkownik jest nowym pacjentem dla określonego dostawcy
Źródło:
ty
Służby zdrowia
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Służby zdrowia
Wymiana informacji zdrowotnych
Dane z sieci społecznościowych
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
E-mail
Numer telefonu
Nazwa Użytkownika
adres IP
Identyfikator urzadzenia
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Kategorie źródeł danych osobowych
ty
Gdy przekazujesz nam informacje bezpośrednio
Podczas tworzenia konta lub korzystania z naszych interaktywnych narzędzi i usług, takich jak wyszukiwanie dostawców opieki zdrowotnej lub dostępne spotkania z dostawcami opieki zdrowotnej i wypełnianie formularzy historii medycznej przed wizytami świadczeniodawców.
Gdy dobrowolnie podajesz informacje w swobodnych polach tekstowych za pośrednictwem Usług lub poprzez odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze lub publikujesz recenzje.
Wysyłając do nas e-mail lub kontaktując się z nami w inny sposób.
Kiedy dane osobowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z usług
Poprzez pliki cookie (zdefiniowane poniżej).
Jeśli pobierasz i instalujesz określone aplikacje i oprogramowanie, które udostępniamy, możemy otrzymywać i gromadzić informacje przesyłane z Twojego urządzenia komputerowego w celu świadczenia odpowiednich Usług, takie jak informacje o tym, kiedy jesteś zalogowany i kiedy możesz otrzymywać aktualizacje lub ostrzeżenia zawiadomienia.
Jeśli pobierzesz naszą aplikację mobilną lub użyjesz przeglądarki obsługującej lokalizację, możemy otrzymać informacje o Twojej lokalizacji i urządzeniu mobilnym, stosownie do przypadku.
Osoby trzecie
Usługodawcy
Możemy korzystać z usług dostawców usług analitycznych, aby analizować sposób interakcji i interakcji z Usługami, lub strony trzecie mogą pomóc nam w zapewnieniu obsługi klienta.
Możemy korzystać z usług dostawców w celu uzyskania informacji w celu generowania potencjalnych klientów i tworzenia profili użytkowników.
Partnerzy reklamowi
Otrzymujemy informacje o Tobie od niektórych naszych dostawców usług, którzy pomagają nam w usługach marketingowych lub promocyjnych związanych ze sposobem interakcji z naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami, produktami, usługami, reklamami lub komunikacją.
Służby zdrowia
Możemy otrzymywać określone dane od Państwa Dostawcy lub Klientów opieki zdrowotnej, aby ułatwić konsumentom rezerwowanie wizyt.

Portale społecznościowe
Jeśli podasz nam swoje dane uwierzytelniające do swojego konta w sieci społecznościowej lub w inny sposób zalogujesz się do Usług za pośrednictwem witryny lub usługi strony trzeciej, rozumiesz, że niektóre treści i / lub informacje z tych kont mogą zostać przesłane na Twoje konto u nas.
Komercyjne lub biznesowe cele zbierania danych
Świadczenie, dostosowywanie i ulepszanie usług
Tworzenie i zarządzanie kontem lub innymi profilami użytkowników, rozliczenia.
Dostarczanie produktów, usług i informacji, o które prosisz.
Spotkanie lub spełnienie powodu, dla którego przekazałeś nam informacje.
Zapewnienie wsparcia i pomocy w zakresie Usług.
Udoskonalanie Usług, w tym testowanie, badania, analityka wewnętrzna i rozwój produktów.
Personalizacja Usług, zawartości strony internetowej i komunikacji w oparciu o Twoje preferencje.
Ochrona przed oszustwami, bezpieczeństwo i debugowanie.
Marketing usług
Marketing i sprzedaż usług.
Wyświetlanie reklam, w tym reklam opartych na zainteresowaniach lub online behawioralnych.
Korespondować z Tobą
Odpowiadanie na korespondencję, którą otrzymujemy od Ciebie, kontaktowanie się z Tobą, gdy jest to konieczne lub na żądanie, w tym w celu przypomnienia o zbliżającym się spotkaniu i wysyłanie Ci informacji o Ademrius lub Usługach.
Wysyłanie e-maili i innych komunikatów, które wyświetlają treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i zgodnie z Twoimi preferencjami, w tym powiadamianie Cię o niektórych zasobach, dostawcach opieki zdrowotnej lub usługach.
Wymogi prawne
Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych wynikających z obowiązującego prawa, przepisów, orzeczenia sądowego lub innych procesów prawnych, takich jak zapobieganie, wykrywanie i badanie incydentów bezpieczeństwa oraz potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań.
Ochrona praw, mienia lub bezpieczeństwa Ciebie, Ademriusa lub innej strony.
Egzekwowanie wszelkich umów z Tobą.
Odpowiadanie na zarzuty, że jakiekolwiek posty lub inne treści naruszają prawa osób trzecich.
Rozwiązywanie sporów.
Jak udostępniamy Twoje dane osobowe
W pewnych okolicznościach możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe następującym kategoriom usługodawców i innym stronom trzecim we wskazanych celach biznesowych:

Usługodawcy
Procesory płatności
Nasz partner w przetwarzaniu płatności (obecnie Stripe, Inc. („Stripe”)) zbiera dobrowolnie podane informacje o karcie płatniczej niezbędne do przetworzenia płatności.
Zapoznaj się z warunkami korzystania z usług Stripe i polityką prywatności, aby uzyskać informacje na temat wykorzystywania i przechowywania danych osobowych.
Konsultanci ds. Bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom
Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa, ochrona przed złośliwą, oszukańczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością oraz ściganie osób odpowiedzialnych za tę działalność.
Dostawcy usług hostingowych, technologii i komunikacji; Dostawcy usług; Dostawcy przechowywania danych; Dostawcy usług analitycznych; Dostawcy weryfikacji ubezpieczenia; Personel wspomagający personel
W celu świadczenia usług operacyjnych (takich jak hosting, fakturowanie, realizacja, przechowywanie danych, bezpieczeństwo, weryfikacja ubezpieczenia, analiza usług internetowych) i / lub udostępnianie określonych usług, funkcji lub funkcjonalności naszym użytkownikom.
Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
Krótkotrwałe, przejściowe wykorzystanie Danych Osobowych, które nie są wykorzystywane przez inną stronę do budowania profilu konsumenta lub w inny sposób zmieniania doświadczenia konsumenta poza bieżącą interakcją.
Wykonywanie usług w naszym imieniu, w tym utrzymywanie lub obsługa rachunków, obsługa klienta, przetwarzanie lub realizacja zamówień i transakcji, weryfikacja informacji o klientach, przetwarzanie płatności, zapewnianie finansowania, świadczenie usług reklamowych lub marketingowych, świadczenie usług analitycznych lub świadczenie podobnych usług w imieniu firmę lub usługodawcę.
Podejmowanie wewnętrznych badań w zakresie rozwoju technologicznego i demonstracji.
Podejmowanie działań mających na celu weryfikację lub utrzymanie jakości lub bezpieczeństwa naszych usług.
Wybrani odbiorcy
Sieci reklamowe
Dostosowywanie i wyświetlanie reklam.

Audyty związane z bieżącą interakcją i współbieżnymi transakcjami, w tym między innymi zliczanie wyświetleń reklam unikalnym użytkownikom, weryfikacja pozycji i jakości wyświetleń reklam oraz audyt zgodności z niniejszą specyfikacją i innymi standardami.
Wymiana informacji zdrowotnych
Wymiany informacji zdrowotnych i powiązane organizacje, które zbierają i organizują informacje konsumenckie (takie jak Regionalne Organizacje Informacji Zdrowotnej), aby zapewnić bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp do Twoich informacji dla świadczeniodawców. Celem takich organizacji jest ułatwienie dostępu do informacji zdrowotnych w celu poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności opieki skoncentrowanej na pacjencie. Więcej informacji na temat wymiany informacji zdrowotnych można znaleźć tutaj.
Służby zdrowia
Dostawcy opieki zdrowotnej, z którymi Konsumenci decydują się planować korzystanie z Usług. Na przykład, jeśli wypełnisz formularz historii medycznej korzystając z usług przed wizytą i zdecydujesz się udostępnić go wybranemu dostawcy opieki zdrowotnej.
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z odpowiednich Usług, Dostawcy opieki zdrowotnej umożliwią im kierowanie Cię i umawianie spotkań z innymi Usługodawcami w Twoim imieniu lub przeprowadzanie analiz potencjalnych problemów zdrowotnych lub metod leczenia.
W nagłych przypadkach.
Dostawcy ubezpieczeń
Aby określić uprawnienia i obowiązki w zakresie podziału kosztów oraz w inny sposób uzyskać informacje dotyczące planu świadczeń w Twoim imieniu.
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Zewnętrzni partnerzy biznesowi, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usług
Udostępnimy pewne Dane Osobowe, jeśli zdecydujesz się skorzystać z dowolnej usługi w celu zalogowania się do Usług.
Aby poznać lub spełnić powód, dla którego przekazałeś nam informacje.
Inni użytkownicy
Wszelkie informacje, które możesz ujawnić w poście recenzji, dyskusji lub forum online, są celowo jawne i nie są w żaden sposób prywatne. Zalecamy dokładne rozważenie, czy ujawnić jakiekolwiek dane osobowe w jakimkolwiek publicznym poście lub na forum. To, co napisałeś, może być widoczne i / lub gromadzone przez osoby trzecie i może być wykorzystywane przez inne osoby w sposób, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować ani przewidzieć. Możesz dowiedzieć się więcej o naszym procesie recenzji na stronie Ademrius.com/verifiedreviews.
Dane osobowe klienta
PONIŻSZE PUNKTY DOTYCZĄ TYLKO KLIENTÓW. JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM, ZOBACZ POWYŻEJ CZĘŚĆ DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH KONSUMENTA.

Kategorie danych osobowych, które zbieramy
informacje dotyczące płatności
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Typ karty płatniczej
Ostatnie cztery cyfry karty płatniczej
Kontakt w sprawie rozliczeń
E-mail rozliczeniowy
Źródło:
ty
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Informacje o urządzeniu / adresie IP
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
adres IP
Identyfikator urzadzenia
Serwer domeny
Rodzaj urządzenia / systemu operacyjnego / przeglądarki używanej do uzyskania dostępu do Usług
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Zewnętrzni partnerzy biznesowi, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usług
Analityka internetowa
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Interakcje na stronach internetowych
Strona odsyłająca / źródło, przez które uzyskujesz dostęp do Usług
Niemożliwe do zidentyfikowania identyfikatory żądań
Statystyki związane z interakcją między urządzeniem lub przeglądarką a Usługami
Źródło:

ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Zewnętrzni partnerzy biznesowi, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usług
Dane geolokalizacyjne
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Zewnętrzni partnerzy biznesowi, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usług
Inne dane identyfikacyjne, które dobrowolnie zdecydujesz się podać
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Unikalne identyfikatory, takie jak hasła
Dane osobowe w wiadomościach e-mail lub listach, które do nas wysyłasz
Dane osobowe, które ujawniasz przez telefon
Źródło:
ty
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Dane kontaktowe klienta
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Imię i nazwisko
E-mail
Numer telefonu
Adres pocztowy
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Służby zdrowia
Dostawcy ubezpieczeń
Wymiana informacji zdrowotnych
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Dane demograficzne klientów
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Płeć
Wiek
Data urodzenia
Kod pocztowy
Wyścigi
Pochodzenie etniczne
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Sieci reklamowe
Służby zdrowia
Dostawcy ubezpieczeń
Wymiana informacji zdrowotnych
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Informacje o licencji zawodowej
Przykłady gromadzonych danych osobowych:
Licencje zawodowe
Historia edukacji
Specjalizacje i certyfikaty
Źródło:
ty
Osoby trzecie
Firmy zewnętrzne, którym udostępniamy dane do celów biznesowych:
Usługodawcy
Kategorie źródeł danych osobowych
ty
Gdy przekazujesz nam informacje bezpośrednio
Kiedy tworzysz konto.
Wysyłając do nas e-mail lub kontaktując się z nami w inny sposób.
Kiedy dane osobowe są zbierane automatycznie podczas korzystania z usług
Poprzez pliki cookie (zdefiniowane poniżej).
Jeśli pobierasz i instalujesz określone aplikacje i oprogramowanie, które udostępniamy, możemy otrzymywać i gromadzić informacje przesyłane z Twojego urządzenia komputerowego w celu świadczenia odpowiednich Usług, takie jak informacje o tym, kiedy jesteś zalogowany i kiedy możesz otrzymywać aktualizacje lub ostrzeżenia zawiadomienia.
Jeśli pobierzesz naszą aplikację mobilną lub użyjesz przeglądarki obsługującej lokalizację, możemy otrzymać informacje o Twojej lokalizacji i urządzeniu mobilnym, stosownie do przypadku.
Osoby trzecie
Usługodawcy
Możemy korzystać z usług dostawców usług analitycznych, aby analizować sposób interakcji i interakcji z Usługami, lub strony trzecie mogą pomóc nam w zapewnieniu obsługi klienta.
Możemy korzystać z usług dostawców w celu uzyskania informacji w celu generowania potencjalnych klientów i tworzenia profili użytkowników.
Partnerzy reklamowi
Otrzymujemy informacje o Tobie od niektórych naszych dostawców usług, którzy pomagają nam w usługach marketingowych lub promocyjnych związanych ze sposobem interakcji z naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami, produktami, usługami, reklamami lub komunikacją.
Rejestry rządowe lub publiczne
Możemy korzystać z rejestrów rządowych lub innych publicznych rejestrów do wdrażania lub weryfikacji Klientów.
Komercyjne lub biznesowe cele zbierania danych
Świadczenie, dostosowywanie i ulepszanie usług
Tworzenie i zarządzanie kontem lub innymi profilami użytkowników, rozliczenia.
Dostarczanie produktów, usług i informacji, o które prosisz.
Spotkanie lub spełnienie powodu, dla którego przekazałeś nam informacje.
Zapewnienie wsparcia i pomocy w zakresie Usług.
Udoskonalanie Usług, w tym testowanie, badania, analityka wewnętrzna i rozwój produktów.
Personalizacja Usług, zawartości strony internetowej i komunikacji w oparciu o Twoje preferencje.
Ochrona przed oszustwami, bezpieczeństwo i debugowanie.
Marketing usług
Marketing i sprzedaż usług.
Wyświetlanie reklam, w tym reklam opartych na zainteresowaniach lub online behawioralnych.
Korespondować z Tobą
Odpowiadanie na korespondencję, którą otrzymujemy od Ciebie, kontaktowanie się z Tobą, gdy jest to konieczne lub na żądanie, w tym w celu przypomnienia o zbliżającym się spotkaniu i wysyłanie Ci informacji o Ademrius lub Usługach.
Wysyłanie e-maili i innych komunikatów, które wyświetlają treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i zgodnie z Twoimi preferencjami, w tym powiadamianie Cię o niektórych zasobach, dostawcach opieki zdrowotnej lub usługach.
Wymogi prawne
Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych wynikających z obowiązującego prawa, przepisów, orzeczenia sądowego lub innych procesów prawnych, takich jak zapobieganie, wykrywanie i badanie incydentów bezpieczeństwa oraz potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań.
Ochrona praw, mienia lub bezpieczeństwa Ciebie, Ademriusa lub innej strony.
Egzekwowanie wszelkich umów z Tobą.
Odpowiadanie na zarzuty, że jakiekolwiek posty lub inne treści naruszają prawa osób trzecich.
Rozwiązywanie sporów.
Weryfikacja przy wdrażaniu
Potwierdzający dostawcy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu w stanie, w którym są ogłaszani.
Jak udostępniamy Twoje dane osobowe
W pewnych okolicznościach możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe następującym kategoriom usługodawców i innym stronom trzecim we wskazanych celach biznesowych:

Usługodawcy
Procesory płatności
Nasz partner w przetwarzaniu płatności (obecnie Stripe, Inc. („Stripe”)) zbiera dobrowolnie podane informacje o karcie płatniczej niezbędne do przetworzenia płatności.
Zapoznaj się z warunkami korzystania z usług Stripe i polityką prywatności, aby uzyskać informacje na temat wykorzystywania i przechowywania danych osobowych.
Konsultanci ds. Bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom
Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa, ochrona przed złośliwą, oszukańczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością oraz ściganie osób odpowiedzialnych za tę działalność.
Dostawcy usług hostingowych, technologii i komunikacji; Dostawcy usług; Dostawcy przechowywania danych; Dostawcy usług analitycznych; Dostawcy weryfikacji ubezpieczenia; Personel wspomagający personel
W celu świadczenia usług operacyjnych (takich jak hosting, fakturowanie, realizacja, przechowywanie danych, bezpieczeństwo, weryfikacja ubezpieczenia, analiza usług internetowych) i / lub udostępnianie określonych usług, funkcji lub funkcjonalności naszym użytkownikom.
Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
Krótkotrwałe, przejściowe wykorzystanie Danych Osobowych, które nie są wykorzystywane przez inną stronę do budowania profilu konsumenta lub w inny sposób zmieniania doświadczenia konsumenta poza bieżącą interakcją.
Wykonywanie usług w naszym imieniu, w tym utrzymywanie lub obsługa rachunków, obsługa klienta, przetwarzanie lub realizacja zamówień i transakcji, weryfikacja informacji o klientach, przetwarzanie płatności, zapewnianie finansowania, świadczenie usług reklamowych lub marketingowych, świadczenie usług analitycznych lub świadczenie podobnych usług w imieniu firmę lub usługodawcę.
Podejmowanie wewnętrznych badań w zakresie rozwoju technologicznego i demonstracji.
Podejmowanie działań mających na celu weryfikację lub utrzymanie jakości lub bezpieczeństwa naszych usług.
Wybrani odbiorcy
Sieci reklamowe
Dostosowywanie i wyświetlanie reklam.
Audyty związane z bieżącą interakcją i współbieżnymi transakcjami, w tym między innymi zliczanie wyświetleń reklam unikalnym użytkownikom, weryfikacja pozycji i jakości wyświetleń reklam oraz audyt zgodności z niniejszą specyfikacją i innymi standardami.
Wymiana informacji zdrowotnych
Wymiany informacji zdrowotnych i powiązane organizacje, które zbierają i organizują informacje konsumenckie (takie jak Regionalne Organizacje Informacji Zdrowotnej), aby zapewnić bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp do Twoich informacji dla świadczeniodawców. Celem takich organizacji jest ułatwienie dostępu do informacji zdrowotnych w celu poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności opieki skoncentrowanej na pacjencie. Więcej informacji na temat wymiany informacji zdrowotnych można znaleźć tutaj.
Strony, które autoryzujesz, uzyskujesz dostęp lub uwierzytelniasz
Zewnętrzni partnerzy biznesowi, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usług
Udostępnimy pewne Dane Osobowe, jeśli zdecydujesz się skorzystać z dowolnej usługi w celu zalogowania się do Usług.
Aby poznać lub spełnić powód, dla którego przekazałeś nam informacje.
PONIŻSZE SEKCJE DOTYCZĄ ZARÓWNO KONSUMENTÓW, JAK I KLIENTÓW.

Transfery biznesowe
Wszystkie Dane Osobowe mogą zostać przekazane stronie trzeciej, jeśli przejdziemy przez fuzję, przejęcie, upadłość lub inną transakcję, w której ta strona trzecia przejmuje kontrolę nad naszą działalnością (w całości lub w części). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię, zanim Twoje informacje staną się przedmiotem różnych zasad i praktyk dotyczących prywatności i bezpieczeństwa.

Narzędzia śledzenia, reklamy i rezygnacja
Poniższe sekcje zawierają dodatkowe informacje o tym, jak zbieramy Twoje dane osobowe.

Informacje zbierane automatycznie
Usługi korzystają z plików cookie i podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne w sieci Web, czyste pliki GIF, identyfikatory urządzeń mobilnych i JavaScript (łącznie zwane „plikami cookie”), aby umożliwić naszym serwerom rozpoznawanie przeglądarki internetowej i informowanie nas, jak i kiedy odwiedzasz i korzystasz z naszego Usługi. Robimy to, aby analizować trendy, uczyć się i reklamować naszą bazę użytkowników oraz obsługiwać i ulepszać nasze Usługi. Na przykład używamy plików cookie do dostosowywania Usług lub dostosowywania reklam poprzez śledzenie nawyków nawigacji, mierzenie wydajności, przechowywanie statusu uwierzytelniania, aby ponowne wprowadzanie danych uwierzytelniających nie było wymagane, dostosowywanie doświadczeń użytkowników z Usługami oraz do analiz i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie to małe fragmenty danych - zwykle pliki tekstowe - umieszczane na komputerze, tablecie, telefonie lub podobnym urządzeniu, gdy używasz tego urządzenia do odwiedzania naszych Usług. Możemy również uzupełniać informacje, które od Ciebie zbieramy, o informacje otrzymane od stron trzecich, w tym stron trzecich, które umieściły własne pliki cookie na Twoim urządzeniu (urządzeniach).

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

Niezbędne pliki cookie. Niezbędne pliki cookie są wymagane, aby zapewnić Ci funkcje lub usługi, o które prosiłeś. Na przykład niektóre pliki cookie umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszych Usług. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować niedostępność niektórych funkcji i usług.
Funkcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie służą do rejestrowania Twoich wyborów i ustawień dotyczących naszych Usług, utrzymywania Twoich preferencji w czasie i rozpoznawania Cię po powrocie do naszych Usług. Te pliki cookie pomagają nam spersonalizować naszą zawartość dla Ciebie, witać Cię po imieniu i zapamiętać Twoje preferencje (na przykład wybór języka lub regionu).
Wydajnościowe / analityczne pliki cookie. Wydajnościowe / analityczne pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych Usług, na przykład zbierając informacje o liczbie odwiedzających Usługi, jakie strony przeglądają odwiedzający w naszych Usługach, jak długo odwiedzający przeglądają strony w Usługach, kliknięcia myszą, ruchy myszy , przewijanie i tekst wpisywany w Usługach. Wydajnościowe / analityczne pliki cookie pomagają nam również mierzyć wydajność naszych kampanii reklamowych, aby pomóc nam ulepszyć nasze kampanie i zawartość Usług dla tych, którzy angażują się w nasze reklamy. Na przykład Google Inc. („Google”) wykorzystuje pliki cookie w związku z usługami Google Analytics. Zdolność Google do wykorzystywania i udostępniania informacji zebranych przez Google Analytics na temat Twoich wizyt w Usługach podlega Warunkom korzystania z usługi Google Analytics i Polityce prywatności Google. Możesz zrezygnować z wykorzystywania plików cookie przez Google, odwiedzając stronę rezygnacji z reklam Google pod adresem www.google.com/privacy_ads.html lub dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Retargeting / reklamowe pliki cookie. Pliki cookie do retargetingu / reklamy zbierają dane o Twojej aktywności online i identyfikują Twoje zainteresowania, abyśmy mogli dostarczać reklamy, które naszym zdaniem są dla Ciebie odpowiednie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższej sekcji zatytułowanej „Informacje o reklamach opartych na zainteresowaniach”.
Web Beacons. Sygnały nawigacyjne w sieci Web (np. Czyste GIF-y lub znaczniki pikselowe) to niewielkie pliki graficzne osadzone na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, które mogą być wykorzystywane do zbierania informacji o korzystaniu z naszych Usług, usług internetowych wybranych reklamodawców oraz wiadomości e-mail, specjalnych promocji lub biuletyny, które wysyłamy. Informacje zbierane przez Web Beacons pozwalają nam analizować, ile osób korzysta z Usług, korzysta z usług internetowych wybranych wydawców lub otwierają wiadomości e-mail oraz w jakim celu, a także pozwalają nam ulepszyć nasze reklamy oparte na zainteresowaniach (omówione poniżej).
Identyfikatory urządzeń mobilnych. Identyfikatory urządzeń mobilnych pomagają firmie Ademrius dowiedzieć się więcej na temat danych demograficznych i zachowań użytkowników w Internecie. Identyfikatory urządzeń mobilnych to dane przechowywane na urządzeniach mobilnych, które mogą śledzić urządzenie mobilne oraz dane i działania zachodzące na nim i za jego pośrednictwem, a także zainstalowane na nim aplikacje. Identyfikatory urządzeń mobilnych umożliwiają gromadzenie danych osobowych (takich jak kontrola dostępu do mediów, adres i lokalizacja oraz dane śledzenia, w tym między innymi adres IP, serwer domeny, typ urządzenia (urządzeń) używanego (-ych) do uzyskania dostępu do Usług, używane przeglądarki internetowe dostęp do Usług, odsyłanie do strony internetowej lub innego źródła, za pośrednictwem którego uzyskałeś dostęp do Usług, inne statystyki i informacje związane z interakcją między Twoją przeglądarką lub urządzeniem a Usługami).
Dopasowanie do różnych urządzeń. Aby ustalić, czy użytkownicy weszli w interakcję z treściami na wielu urządzeniach i dopasować takie urządzenia, możemy współpracować z partnerami, którzy analizują dane dotyczące aktywności na urządzeniach i / lub polegają na Twoich informacjach (w tym danych demograficznych, geograficznych i danych opartych na zainteresowaniach). Aby uzupełnić tę analizę, możemy również dostarczyć tym partnerom dane pozbawione identyfikacji. Na podstawie tych danych możemy następnie wyświetlać ukierunkowane reklamy na urządzeniach, które naszym zdaniem są powiązane, lub wykorzystywać te dane do dalszej analizy korzystania z Usług na różnych urządzeniach.
Możesz zdecydować, czy chcesz akceptować pliki cookie, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek ma opcję wyłączenia funkcji Cookie, co uniemożliwi przeglądarce akceptację nowych plików Cookie, a także (w zależności od oprogramowania przeglądarki) pozwoli na różne sposoby decydować o akceptacji każdego nowego Cookie. Możesz również być w stanie odrzucić identyfikatory urządzeń mobilnych, aktywując odpowiednie ustawienie na swoim urządzeniu mobilnym. Możesz również usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Twoim komputerze. Chociaż nie musisz akceptować plików cookie Ademrius, jeśli je zablokujesz, odrzucisz lub usuniesz, może być konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre Usługi i funkcje mogą nie działać.

Aby sprawdzić, jakie ustawienia plików cookie są dostępne, zajrzyj do sekcji „preferencje” lub „opcje” w menu przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o zarządzaniu plikami cookie i ich usuwaniu, odwiedź witrynę http://www.allaboutcookies.org/.

Twoja przeglądarka może oferować opcję „Nie śledź”, która pozwala zasygnalizować operatorom witryn internetowych oraz aplikacji i usług internetowych, że nie chcesz, aby tacy operatorzy śledzili pewne Twoje działania online w czasie i na różnych stronach internetowych. Nie wszystkie przeglądarki oferują opcję Do Not Track i obecnie nie ma konsensusu branżowego co do tego, co stanowi sygnał Do Not Track. Należy pamiętać, że z tych powodów oraz z powodu korzystania przez nas z plików cookie, nasze Usługi, podobnie jak wielu operatorów witryn, nie obsługują obecnie żądań „Do Not Track” wysyłanych z przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o „Do Not Track”, odwiedź www.allaboutdnt.com.

Informacje o reklamach opartych na zainteresowaniach:
Możemy wyświetlać reklamy, a także zezwalać zewnętrznym sieciom reklamowym, w tym serwerom reklamowym stron trzecich, agencjom reklamowym, dostawcom technologii reklamowych i firmom badawczym, na wyświetlanie reklam za pośrednictwem Usług. Reklamy te mogą być kierowane do użytkowników, którzy pasują do określonych ogólnych kategorii profili lub wykazują określone preferencje lub zachowania („Reklamy oparte na zainteresowaniach”). Informacje dotyczące reklam opartych na zainteresowaniach (w tym dane osobowe) mogą być nam przekazywane przez Ciebie lub mogą pochodzić lub wywnioskować z aktywności online lub wzorców korzystania z usług i / lub usług stron trzecich przez poszczególnych użytkowników. Takie informacje mogą obejmować adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny, przeglądarkę, interakcje na stronach internetowych, lokalizację geograficzną i informacje demograficzne, takie jak płeć i przedział wiekowy. Takie informacje mogą być gromadzone poprzez śledzenie działań użytkowników w czasie i we właściwościach niepowiązanych, w tym podczas opuszczania Usług. Aby to osiągnąć, my lub nasi usługodawcy możemy dostarczać pliki cookie, w tym sygnały nawigacyjne w sieci Web, z sieci reklamowej za pośrednictwem Usług. Web Beacons umożliwiają sieciom reklamowym zapewnianie anonimowych, zagregowanych audytów, badań i raportów dla nas i dla reklamodawców. Te informacje pomagają firmie Ademrius dowiedzieć się więcej o danych demograficznych naszych użytkowników i zachowaniach w Internecie. Sygnały nawigacyjne w sieci Web umożliwiają także sieciom reklamowym wyświetlanie ukierunkowanych reklam podczas odwiedzania innych witryn internetowych. Sygnały nawigacyjne w sieci Web umożliwiają sieciom reklamowym przeglądanie, edycję lub ustawianie własnych plików cookie w przeglądarce, tak jak w przypadku zażądania strony internetowej z ich witryny.

Przestrzegamy zasad samoregulacji Digital Advertising Alliance („DAA”) w zakresie internetowych reklam behawioralnych. W ramach DAA i Network Advertising Initiative („NAI”) kilka stowarzyszeń medialnych i marketingowych opracowało branżowy program samoregulacji, aby zapewnić konsumentom lepsze zrozumienie i większą kontrolę nad reklamami, które są dostosowywane na podstawie zachowania konsumenta w Internecie w różnych strony internetowe i właściwości. Aby dokonać wyborów dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach od uczestniczących stron trzecich, w tym zrezygnować z otrzymywania reklam ukierunkowanych behawioralnie od uczestniczących organizacji, odwiedź strony rezygnacji konsumentów DAA lub NAI, które znajdują się pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/ lub www.aboutads.info/choices lub zainstaluj aplikację DAA AppChoice (dla iOS; dla Androida) na swoim mobilnym urządzeniu komputerowym. Kiedy korzystasz z tych funkcji rezygnacji, plik cookie „rezygnacji” zostanie umieszczony na Twoim komputerze, tablecie lub urządzeniu mobilnym, wskazując, że nie chcesz otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach od firm członkowskich NAI lub DAA. Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, tablecie lub urządzeniu przenośnym, może być konieczne ponowne zrezygnowanie. Informacje o tym, jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na urządzeniach mobilnych, można znaleźć pod adresem http://www.applicationprivacy.org/expressing-your-behavioral-advertising-choices-on-a-mobile-device. Będziesz musiał zrezygnować z każdej przeglądarki i urządzenia, dla których chcesz zastosować te funkcje rezygnacji.

Należy pamiętać, że nawet po rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach nadal mogą być wyświetlane reklamy Ademrius, które nie są oparte na zainteresowaniach (tj. Nie są skierowane do Ciebie). Rezygnacja nie oznacza również, że Ademrius nie korzysta już z narzędzi śledzących - Ademrius nadal może gromadzić informacje o korzystaniu z Usług nawet po rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach i może nadal wyświetlać reklamy za pośrednictwem Usług opartych na informacje zbierane za pośrednictwem Usług.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Staramy się chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem za pomocą odpowiednich fizycznych, technicznych, organizacyjnych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w oparciu o rodzaj danych osobowych i sposób ich przetwarzania. Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania. Na przykład Usługi wykorzystują standardową w branży technologię Secure Sockets Layer (SSL), aby umożliwić szyfrowanie Danych Osobowych. Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane na naszych serwerach w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Utrzymujemy to, co uważamy za standardowe w branży systemy tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. Powinieneś także pomóc chronić swoje dane, odpowiednio wybierając i chroniąc hasło i / lub inny mechanizm logowania; ograniczenie dostępu do Twojego komputera lub urządzenia i przeglądarki; i wylogowanie się po zakończeniu uzyskiwania dostępu do konta. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo Twojego konta i innych danych, które przechowujemy w naszych rejestrach, na przykład poprzez starania w dobrej wierze o przechowywanie danych osobowych w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest otwarte dla publiczności, pamiętaj, że nie sposób przesyłania danych przez Internet lub przechowywania danych jest całkowicie bezpieczny. Nie możemy i nie gwarantujemy pełnego bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które nam udostępniasz, i z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie, utratę lub nieumyślne ujawnienie Twoich informacji lub treści.

Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie ze wszystkimi wewnętrznymi zasadami i procedurami. Możemy zachować Dane Osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów lub pobierania należnych opłat lub w inny sposób dozwolony lub wymagany przez nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych.

Prywatność dzieci
Usługi nie są skierowane ani przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś dzieckiem w wieku poniżej 13 lat, nie próbuj rejestrować się w Usługach ani w inny sposób korzystać z nich ani nie przesyłać nam żadnych danych osobowych. Uzyskując dostęp, wykorzystując i / lub przesyłając informacje do Usług lub za ich pośrednictwem, oświadczasz, że nie masz mniej niż 13 lat. Jak wspomniano w Warunkach korzystania, nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o dane osobowe od dzieci poniżej wieku 13. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy jakiekolwiek dane osobowe bezpośrednio od dziecka poniżej 13 roku życia bez uprzedniego uzyskania zweryfikowanej zgody jego rodzica, wykorzystamy te dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia bezpośredniej odpowiedzi temu dziecku (lub jego rodzicowi lub prawnemu opiekun), aby poinformować dziecko, że nie może korzystać z Usług. Następnie usuniemy dane osobowe tego dziecka. Jeśli uważasz, że dziecko poniżej 13 roku życia mogło przekazać nam dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem Privacy@Ademrius.com.

Jeśli masz od trzynastu (13) lat do pełnoletności w swoim miejscu zamieszkania, możesz korzystać z Usług tylko za zgodą lub pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym małoletniego dziecka, możesz zgodnie z Umową korzystać z Usług w imieniu takiego małoletniego dziecka. Wszelkie informacje, które przekazujesz nam podczas korzystania z Usług w imieniu swojego małoletniego dziecka, będą traktowane jako Dane Osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Jeśli korzystasz z Usług w imieniu innej osoby, niezależnie od wieku, zgadzasz się, że Ademrius może kontaktować się z Tobą w celu uzyskania jakiejkolwiek komunikacji w związku ze świadczeniem Usług lub jakiejkolwiek komunikacji wymaganej przez prawo. Ponadto zgadzasz się na przekazywanie lub udostępnianie takiej komunikacji dowolnej osobie, w imieniu której korzystasz z Usług w imieniu.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje, które nie są danymi osobowymi ani PHI
Możemy wykorzystywać informacje, które nie są ani Danymi Osobowymi, ani ChIZ (w tym Danymi Osobowymi niebędącymi PHI, które zostały zdezidentyfikowane i / lub zagregowane), aby lepiej zrozumieć, kto korzysta z Ademrius i jak możemy zapewnić lepszą cyfrową opiekę zdrowotną lub w inny sposób w naszym dyskrecja.

Kontrolowanie danych osobowych i powiadomień
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Usług, możesz modyfikować niektóre Dane Osobowe lub informacje o koncie, logując się i uzyskując dostęp do swojego konta. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, napisz do nas na adres Privacy@Ademrius.com. Ademrius dołoży uzasadnionych starań, aby usunąć Twoje konto tak szybko, jak to będzie możliwe. Należy jednak pamiętać, że Ademrius zastrzega sobie prawo do przechowywania informacji z zamkniętych kont zgodnie z wszystkimi wewnętrznymi zasadami i procedurami przechowywania danych.

Musisz niezwłocznie powiadomić nas, jeśli jakiekolwiek dane Twojego konta zostaną utracone, skradzione lub wykorzystane bez pozwolenia.

Prawa Kalifornii
Ustawa California Consumer Privacy Act z 2018 roku („CCPA”) zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. W tej sekcji opisano Twoje prawa CCPA i wyjaśniono, jak z nich korzystać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej sekcji lub jeśli którekolwiek z poniższych dotyczy Ciebie, skontaktuj się z nami pod adresem Consumer-Privacy@Ademrius.com i wpisz „California Rights” w temacie wiadomości.

Dostęp
Masz prawo zażądać pewnych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym następujących:

Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie.
Kategorie źródeł, z których te dane osobowe zostały zebrane.
Biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
Kategorie stron trzecich, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.
Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.
Jeśli ujawniliśmy Twoje Dane Osobowe w celach biznesowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zidentyfikujemy kategorie Danych Osobowych udostępnianych każdej kategorii odbiorców zewnętrznych.

Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zidentyfikujemy kategorie danych osobowych zakupionych przez każdą kategorię odbiorców zewnętrznych.

Usunięcie
Masz prawo zażądać usunięcia przez nas danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie. Zgodnie z CCPA prawo to podlega pewnym wyjątkom: na przykład możemy być zmuszeni do zachowania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług lub zakończenia transakcji lub innego działania, o które prosiłeś. Jeśli Twoja prośba o usunięcie podlega jednemu z tych wyjątków, możemy odrzucić Twoją prośbę o usunięcie.

Wykonywanie swoich praw
Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, musisz przesłać nam żądanie, które (1) zawiera wystarczające informacje, abyśmy mogli zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zebraliśmy Dane Osobowe, oraz (2) opisuje Twoją prośbę wystarczająco szczegółowo, aby umożliwić nas zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie. Każde żądanie spełniające oba te kryteria będzie traktowane jako „Prawidłowe żądanie”. Możemy nie odpowiadać na prośby, które nie spełniają tych kryteriów. Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane w prawidłowym żądaniu wyłącznie w celu weryfikacji Ciebie i realizacji Twojej prośby. Nie potrzebujesz konta, aby przesłać prawidłowe żądanie.

Postaramy się odpowiedzieć na Twoje prawidłowe żądanie w ciągu 45 dni od jego otrzymania. Nie będziemy pobierać opłaty za złożenie ważnego wniosku, chyba że jego prawidłowe żądanie jest nadmierne, powtarzalne lub oczywiście nieuzasadnione. Jeśli ustalimy, że Twoje Prawidłowe zgłoszenie wymaga opłaty, powiadomimy Cię o opłacie i wyjaśnimy tę decyzję przed wypełnieniem Twojej prośby.

Możesz przesłać prawidłowe żądanie, korzystając z następujących metod:

Przesyłanie wniosku zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie https://www.Ademrius.com/privacy-settings
Dzwoniąc do nas pod numer: (855) 962-3621
Wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: Consumer-Privacy@Ademrius.com
Rezygnacja ze sprzedaży danych osobowych
W tej sekcji używamy terminu „sprzedaj” zgodnie z definicją zawartą w CCPA. Sprzedajemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z tej sprzedaży.

Sprzedajemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom stron trzecich:

Reklamodawcy
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy sprzedaliśmy następujące kategorie Twoich danych osobowych stronom trzecim:

Dane demograficzne
Analityka internetowa lub inne podobne informacje o aktywności sieciowej
Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Możesz zrezygnować, korzystając z następujących metod:

Przesyłanie wniosku zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie https://www.Ademrius.com/privacy-settings
Wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: Consumer-Privacy@Ademrius.com
Nie sprzedajemy Danych Osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia bez wyraźnej zgody.

Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z Twoich praw wynikających z CCPA
Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z Twoich praw wynikających z CCPA. Nie odmówimy Ci naszych towarów lub usług, nie naliczymy Ci innych cen lub stawek ani nie zapewniamy niższej jakości towarów i usług, jeśli skorzystasz ze swoich praw wynikających z CCPA. Możemy jednak oferować różne poziomy naszych Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (w tym CCPA), z różnymi cenami, stawkami lub poziomami jakości towarów lub usług, które otrzymujesz w związku z wartością Danych osobowych, które otrzymujemy od ty.

Inne prawa rezydenta Kalifornii
Zgodnie z sekcjami 1798.83-1798.84 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, mieszkańcy Kalifornii mają prawo skontaktować się z nami, aby zapobiec ujawnieniu danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego takich stron trzecich; w celu zgłoszenia takiego żądania prosimy o kontakt pod adresem Consumer-Privacy@Ademrius.com.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej Polityki prywatności według własnego uznania iw dowolnym momencie. Gdy wprowadzimy zmiany w Polityce prywatności, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem powiadomienia na naszej stronie głównej witryny. Korzystanie z informacji, które zbieramy, podlega Polityce prywatności obowiązującej w momencie zbierania takich informacji.

Informacje kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, sposobów gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, Twoich wyborów i praw związanych z takim wykorzystaniem, prosimy o kontakt pod adresem:

3 Gower Street, Londyn,
Zjednoczone Królestwo, WC1E 6HA
+44 20 3286 8405
info@ademrius.com